Về việc việc gửi, nhận, chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện xuất, nhập khẩu có thực vật và sản phẩm thực vật
Số, ký hiệu3/LB-TTNgày ban hành08/01/1981
Loại văn bảnThông tư liên tịchNguồn tríchCông báo số 7/1981;
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lựcNgày có hiệu lực08/01/1981
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực18/04/1992
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Ban hành Điều lệ kiểm dịch thực vật [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 214/CP
  • Ngày ban hành: 14/07/1980
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/1980

Văn bản dẫn chiếuNghị định Ban hành Điều lệ kiểm dịch thực vật [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 214/CP
  • Ngày ban hành: 14/07/1980
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/1980