Ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Số, ký hiệu51/2008/QĐ-BNN Ngày ban hành14/04/2008
Loại văn bảnQuyết địnhNguồn trích 
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực 
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 03/01/2008
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Quyết định Về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 42/2002/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 19/03/2002
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2002

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 277/2006/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 11/12/2006
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007