Ban hành Quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng
Số, ký hiệu73/2009/TT-BNNPTNTNgày ban hành20/11/2009
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 549+550;
Phạm viNgày đăng công báo01/12/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực04/01/2010
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
  • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 03/01/2008
  • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008