Về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Số, ký hiệu05/2009/TT-BNNNgày ban hành03/02/2009
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 123 & 124/2009;
Phạm viNgày đăng công báo14/02/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực20/03/2009
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứPháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 36/2001/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 25/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 89/2006/QĐ-BNN
 • Ngày ban hành: 02/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2006

Văn bản dẫn chiếuNghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 12/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2006

Văn bản được hướng dẫnPháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 36/2001/PL-UBTVQH10
 • Ngày ban hành: 25/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định Về việc ban hành Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 89/2006/QĐ-BNN
 • Ngày ban hành: 02/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2006