Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi
Số, ký hiệu22/2009/TT-BNNNgày ban hành28/04/2009
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 237 & 238/2009;
Phạm viNgày đăng công báo10/05/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực12/06/2009
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực
Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 33/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2005

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 119/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2008

Pháp lệnh Giống vật nuôi [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 16/2004/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 24/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 18/2004/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 29/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004

Văn bản được hướng dẫnNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CPngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 119/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2008

Pháp lệnh Giống vật nuôi [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 16/2004/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 24/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 33/2005/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2005

Pháp lệnh Thú y [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 18/2004/PL-UBTVQH11
 • Ngày ban hành: 29/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004