Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
Số, ký hiệu25/2009/TT-BNNNgày ban hành05/05/2009
Loại văn bảnThông tưNguồn tríchCông báo số 259 & 260/2009;
Phạm viNgày đăng công báo20/05/2009
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực19/06/2009
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị định Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 23/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/03/2006
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2006

Luật Bảo vệ và phát triển rừng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 29/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 01/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2008
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2008

Văn bản dẫn chiếuThông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 38/2007/TT-BNN
 • Ngày ban hành: 25/04/2007
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2007

Văn bản được hướng dẫnNghị định Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 23/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/03/2006
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2006

Luật Bảo vệ và phát triển rừng [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 29/2004/QH11
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005