UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 28/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 1998                          
ủy ban nhân dân

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng, chuyển đổi

cho thuê trái phép quyền sử dụng đất trong vùng đồngbào dân tộc 

Trongthời gian qua do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyênnhân là do công tác quản lý Nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ, một số hộ đồngbào dân tộc đã và đang chuyển nhượng chuyển đổi, cho thuê quyền sử dụng đất chongười kinh, cho đồng bào kinh tế mới cho dân di cư tự do, cho các tổ chức và ngườikhác dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất, phải vào rừng đốt than, làm rẫykiếm sống... Một số khu vực đã định canh định cư, sản xuất đời sống ổn địnhhoặc một số khu vực hình thành khu dân cư, bà con dân tộc thấy lợi trước mắt dođất có giá nên đã chuyển nhượng, cho thuê đất sản xuất, đất thổ cư bất hợppháp, bán non hoa màu, vườn cây để lấy tiền mua sắm, tiêu xài và bà con lại vàorừng chiếm đất mới sản xuất gây xáo trộn quy hoạch và tác động xấu đến chươngtrình phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn.

Đểkhắc phục tình trạng nói trên, UBND tỉnh chỉ thị:

1.UBND các huyện, thành phố Đàlạt, Thị xã Bảo Lộc có trách nhiệm:

Phốihợp với Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng để tuyêntruyền, giáo dục vận động các hộ đồng bào dân tộc hiểu và thực hiện đúng chủ trươngcủa Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh về đầu tư xây dựng các xã vùng đồng bàodân tộc, thực hiện định canh định cư, tiến tới ổn định sản xuất và đời sống,nâng cao trình độ các mặt cho đồng bào dân tộc.

Cóbiện pháp chỉ đạo, giáo dục cụ thể bà con dân tộc thực hiện đúng các quy địnhcủa Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng; Thực hiện có hiệu quả các chươngtrình mục tiêu của Nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, như chương trình327, chương trình đầu tư cho các xã điểm, trung tâm cụm xã, chương trình xóađói giảm nghèo.

Cóbiện pháp nghiêm cấm việc mua, bán, sang nhượng ruộng đất dưới bất cứ hình thứcnào, trong bất kỳ điều kiện nào mà từ đó dẫn đến đồng bào dân tộc không còn đấthoặc không đủ đất sản xuất phải du canh, du cư vào rừng phát nương làm rẫy,cuộc sống lâm vào tình trạng đói khổ...

Chỉđạo các xã, phường, thị trấn quản lý chặt tất cả các trường hợp chuyển nhượng,cho thuê đất, các hành vi mua bán đất trái với pháp luật quy định, nhất là cáchộ đồng bào dân tộc vì thấy lợi trước mắt mà chuyển nhượng, cho thuê, chuyểnđổi quyền sử dụng đất cho người khác dẫn đến thiếu đất sản xuất (kể cả đất đangcanh tác ổn định, đất thổ cư và đất đang tạm thời bỏ hoang, hóa). Kiên quyếtngăn chặn tình trạng các hộ đồng bào dân tộc về lại nương rẫy cũ, phá rừng sảnxuất với bất cứ hình thức nào. Nếu hộ nào vì bán hoa màu, chuyển nhượng đất,cho thuê hết đất mà vào rừng phá rừng, thì đưa ra trước dân phê bình, kiểm điểmvà nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng thì xử lý theo đúng pháp luật.

Quảnlý chặt số người đến làm ăn ở vùng dân tộc, bao gồm dân kinh tế mới, dân di cưtự do, dân tại chỗ nhưng vào vùng dân tộc mua đất và hướng dẫn họ, không muađất của bà con dân tộc. Những trường hợp cố tình vi phạm, lợi dụng khó khăn củacác hộ dân tộc gạ gẫm mua bán đất, hoặc mua đi bán lại để kiếm lời thì chínhquyền địa phương cần có biện pháp xử lý từ việc nhắc nhở đến cảnh cáo và xửphạt hành chính theo đúng quy định, trường hợp cần thiết thì thu hồi đất để trảlại đất cho đồng bào dân tộc sản xuất.

Đốivới các hộ đồng bào dân tộc có khó khăn đột xuất (hỏa hoạn, ốm đau, tanggia...) thì vận động nhân dân, các hội, đoàn thể, hoặc dùng quỹ trợ cấp khókhăn để giúp đỡ họ, không vì lý do khó khăn đột xuất mà cho phép họ chuyểnquyền sử dụng đất dẫn đến thiếu đất sản xuất hoặc để họ phải bán non hoa màucho tư thương.

Đốivới các hộ không biết làm ăn, thiếu hiểu biết về kỹ thuật sản xuất hoặc có khókhăn dẫn đến sản xuất không có hiệu quả thì cơ quan khuyến nông và UBND cấp xãtrực tiếp hướng dẫn kỹ thuật về canh tác, tìm biện pháp giúp họ phát triển sảnxuất có hiệu quả.

Trườnghợp các hộ đồng bào dân tộc thực sự không còn nhu cầu sử dụng đất do không cònlao động không có ai để trao quyền thừa kế, hoặc có nhiều đất (diện tích đấtbình quân nhân khẩu trong hộ cao hơn nhiều so với mức bình quân tại địa phương)mà cần vốn để tập trung đầu tư thâm canh trên số diện tích còn lại thì phải xemxét kỹ từng trường hợp cụ thể để có thể cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưngphải đảm bảo yêu cầu là : sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ngườikhác, số diện tích còn lại của gia đình tối thiểu phải bằng mức bình quân tạiđịa phương, đồng thời phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyềnsử dụng đất theo pháp luật quy định.

Đốivới những trường hợp đã chuyển nhượng, thuê đất trong vùng đồng bào dân tộckhông đúng qui định thì xử lý như sau :

Độngviên đồng bào trả lại tiền cho người mua, người thuê để lấy lại đất sản xuất.

Đốivới hộ quá nghèo không có tiền trả lại thì chính quyền địa phương xem xét kỹtừng trường hợp để đề xuất biện pháp xử lý một cách thích hợp.

Cáctrường hợp lợi dụng đồng bào dân tộc thiếu hiểu biết để chuyển nhượng đất, xúidục đồng bào phá rừng để lấy đất bán, cho thuê hoặc mua vườn cây ở các vùng doNhà nước đầu tư ổn định thì phải cương quyết xử lý thu hồi không điều kiện đểphân phối lại cho đồng bào sản xuất. Tuy nhiên cần chú ý ngăn chặn trường hợpcác vùng đất đã được Nhà nước giao cho các đơn vị sản xuất trong và ngoài nướctrước đây, đã đền bù, giải tỏa nay bà con đòi lấy lại bán cho người khác gây sựphức tạp...thì giải thích, xử lý nếu thấy vi phạm.

2.UBND các xã, phường, thị trấn: không được xác nhận cho các hộ đồng bào dân tộcchuyển nhượng, cho thuê, chuyển đổi quyền sử dụng đất bất hợp pháp cho các hộngười kinh, đồng bào dân kinh tế mới và dân di cư tự do, cho các tổ chức và cánhân. Nếu cán bộ nào vi phạm, cần phải được kiểm điểm và xử lý kỷ luật đúngmức. Đồng thời có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung có liên quan ở điều 1chỉ thị này. Phải thường xuyên kiểm tra diễn biến tình hình sử dụng đất trênđịa bàn, kịp thời phản ánh báo cáo về cấp huyện để chỉ đạo xử lý các trường hợpvi phạm.

3.Sở Địa chính có trách nhiệm phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn, Ban Dân tộc miền núi cùng với UBND cấp huyện và cấp xã tổ chức điều tra,thống kê, lập biên bản tất cả các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, chuyểnđổi quyền sử dụng đất trái pháp luật để xử lý theo các điều 5 (tự tiện chuyểnđổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) điều 6 (tự tiện chuyển đổi, chuyển nhượngđất sử dụng không hợp pháp) điều 7 (cho thuê đất nông nghiệp để trồng cây hàngnăm, nuôi trồng thủy sản trái quy định tại điều 78 Luật đất đai) của Nghị định04/CP ngày 10/01/1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sửdụng đất đai. Tất cả các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản danh sách báocáo cơ quan có thẩm quyền xử lý : hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê,chuyển đổi đất trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

4.Các Sở : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Địa chính, Ban Dân tộc và Miềnnúi... theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiệntốt các quy định của pháp luật và các chương trình mục tiêu, các dự án pháttriển vùng đồng bào dân tộc, công tác khuyến nông, khuyến lâm, xóa đói giảmnghèo, phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho bà con dân tộc đi dần vào thâmcanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thờingành Địa chính cần đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trongvùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện cho bà con có đủ điều kiện để thế chấp vayvốn phát triển sản xuất.

5.Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, Mặttrận TQVN, Hội Nông dân Việt Nam ...) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giảithích chủ trương, hạn chế, ngăn chặn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trongvùng đồng bào dân tộc để bà con chấp hành. Mặt khác cần vận động đồng bào tiếtkiệm trong tiêu dùng và trong sản xuất để tập trung đầu tư thâm canh, pháttriển sản xuất.

Việcngăn chặn, hạn chế tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép trongvùng đồng bào dân tộc là vấn đề bức xúc hiện nay. Nhằm tạo điều kiện về lâu dàicho bà con phát triển sản xuất và ổn định đời sống. UBND tỉnh yêu cầu các sởban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, đơn vị có liên quan vànhân dân trong tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ thị này.

Chỉthị này được phổ biến rộng rãi đến các cấp chính quyền cơ sở và trong toàn dânđể thực hiện./.

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Nguyễn Hoài Bão