TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

Nghị định 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Nghị định 90/2014/NĐ-CP 29/09/2014

Về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

Nghị định 89/2014/NĐ-CP 29/09/2014

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

Nghị định 88/2014/NĐ-CP 26/09/2014

Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Nghị định 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014

Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg 19/09/2014

Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

Quyết định 53/2014/QĐ-TTg 19/09/2014

Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Quyết định 52/2014/QĐ-TTg 16/09/2014

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014

Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí