Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng khu vực phía Bắc

Thực hiện Quyết định số 2208/QĐ-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng; ngày 17/10/2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng khu vực phía Bắc (gồm 32 đơn vị thuộc Bộ và 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra). Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.