Vinh danh các Giám đốc công nghệ thông tin và an ninh thông tin tiêu biểu năm 2014

Ngày 13/11/2014 vừa qua tại Tp.HCM, Hội đồng bình chọn giải thưởng CIO|CSO tiêu biểu năm 2014 do ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM - làm Chủ tịch hội đồng đã quyết định vinh danh 20 Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) và Giám đốc An ninh thông tin (CSO) tiêu biểu trong khối ASEAN. Những người đạt giải là các Giám đốc công nghệ thông tin, an ninh thông tin đã có những đóng góp tích cực cho ngành Công nghệ thông tin, An ninh bảo mật thông tin trong thời gian tối thiểu 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm bình chọn.